Pentru satisfacerea la timp a cererii, organizatiile mentin un stoc de produse ori de bunuri ce asteapta sa fie vandute ori prelucrate.

Stocul este o cantitate de bunuri sau resurse material care nu sunt utilizate in present, ci constituie o rezerva pentru productie sau vanzare in viitor.

Scopul teoriei stocurilor este sa determine reguli pe care sa le poata folosi managerul, pentru a minimiza costurile legate de satisfacerea cererii clientilor si de costurile de mentinere a stocului.

In gospodarirea stocurilor intervin urmatoarele costuri:

 1. Costul de lansare a comenzii ori a productiei

Multe costuri asociate de plasare a comenzii ori de lansare a productiei, in cazul in care bunurile din stoc se fabrica intern, nu depend de marimea comenzii ori de cea a lotului de productie care se fabrica.

In aceste costuri sunt incluse:

 • Costuri legate de administratie: cumparare, contabilitate, receptive.
 • Daca bunurile se fabrica intern sunt incluse costurile de reglare a masinilor ce produc acele bunuri.

Costul de achizitie

Este costul de cumparare a unei singure unitati. Include costul materialelor, al producerii si uneori si costul de transport.

Costul de mentinere a stocului sau costul de stocare

Este pentru o singura unitate de produs, pe o perioada de timp, de exemplu (u.m./an).

Deoarece stocul constituie o investitie, costul de stocare include si dobanda capitalului investita in stoc (fond imobilizat).

Costul de stocare mai poate include:

 • Cheltuielile de depozitare: chirie, iluminare, caldura, congelare, umiditate, aer conditionat, etc.
 • Cheltuielile de deteriorare sau depreciere: valoarea produselor perisate in timpul stocarii.
 • Cheltuieli de personal: asigurare, paza, intretinerea echipamentului etc.

Costul de penalizare pentru lipsa din stoc

Este pentru o unitate de produs, pe o perioada de timp, de exemplu u.m./an.

Cand un client solicita un produs, iar cererea sa nu poate fi satisfacuta la timp, deoarece produsul nu se afla in stoc, poate aparea costul de penalizare.

In cazul producerii interne de bunuri, de exemplu, fabricarea unor piese ori component necesare unui produs final, lipsa din stoc duce la stagnarea productiei ce fiolosea aceste bunuri, la dereglari ale productiei si in acest caz la costuri suplimentare legate de procurarea bunurilor care lipsesc din stoc ceea c educe la costuri de penalizare foarte mari.

Motivul principal de constituire a stocurilor este evitarea costurilor de penalizare pentru lipsa din stoc. Dintre acestea enumeram cateva:

 • Un profit mai redus, legat de vanzari mai mici datorate lipsei de stoc;
 • Vanzari mai mici datorate pierderii clientilo care cumpara din alta parte;
 • Costuri de stagmnare a productiei, datorate lipsei din stoc a materialului brut;
 • Lipsa de lucruy, pe durata stagnarii, pentru angajatii intrepreinderii;
 • Costuri in plus, legate de urgent cumpararii materialelor care lipsesc.

Exista motive, bazate pe decizii deliberate si logice de formare a mentinerii a stocurilor precum:

 • Sa asigure bunuri in cantitate disponibila suficienta pentru a satisface cererea anticipate;
 • Sa asigure compensarea eventualelor perturbari ce apar in procesul de productie sis a absoarba variatiile care apar in productie si cerere;
 • Sa beneficieze de avantajul reducerilor in pretul de achizitie in cazul cumpararii unor cantitati mari;
 • Sa preintampine lipsa unor material pe viitor;
 • Sa absoarba fluctuatiile in utilizare sau cerere;

Alte motive de mentinere a stocurilor mai sunt:

 • Sunt retinute in stoc articole invechite;
 • Controlul stocului este inexistent ori nu este bine efectuat;
 • Stocul rezulta din comenzi prea mari, care nu sunt correlate cu productia ori cu vanzarea; nu exista corelatie intre productie si marketing;
 • Se iau decizii neoptionale, de exemplu se creste excesiv stocul de semifabricate ori bunuri fabricate in intreprindere pentru asigurarea productiei pe termen lung;

In gestiunea stocurilor se folosesc doua modele:

 • Modele deterministe de stocare, ce presupun certitudine complete. Valorile tuturor factorilor: cerere, timp de livrare, costuri, sunt cunoscute exact si nu exista nici un element de risc sau incertitudine.
 • Modele stochastice de stocare, in care unii factori sau toti nu sunt cunoscuti cu certitudine ci pot fi evaluate probabilistic.

O metoda euristica de gestiune a stocurilor este analiza ABC a articolelor din stoc.

Articolele din stoc se impart in trei grupe:

 • Clasa A de articole, care reprezinta 80% din valoarea stocului si 20% din numarul articolelor stocate. Acestea sunt articole scumpe; controlul este strict, se efectueaza zilnic, numarul articolelor din stoc fiin mic.
 • Clasa B de articole: 15% din valoare si 30% din cantitate. Controlul se efectueaza regulat, la numite perioade de timp.
 • Clasa C de articole 5% din valoare si 50% din numarul articolelor din stoc. Controlul se efectueaza rar, deoarece articolele sunt ieftine si se preferasuportarea costurilor de stocare in loc sa se plateasca personalul necesar efectuarii controlului stocului

Intreaga lucrare o gasiti in  linkul de mai jos 😉

Mentenanta preventiva si predictiva

https://www.scribd.com/embeds/253152826/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true